Metsamajanduse tegevusvaldkond

RMK metsamajandusosakonna kontaktandmed

Toompuiestee 24, 10149 Tallinn 
Vaata: Metsamajandusosakonna põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Rainer Laigu Metsamajanduse peaspetsialist  
510 1411
Mikk Männiste
Metsamajanduse spetsialist
  503 8645