Sanitaarraie raieõiguse müük  

Küttepuidu varumiseks kasvava metsa raieõiguse müük toimub sobivate raiekohtade olemasolu korral aastaringselt.

Seisuga 1. juuli 2017 ületab esitatud sooviavalduste maht 2017. aastaks kavandatud sanitaarraie raieõiguse müügimahu ning seetõttu on peatatud raieõiguse ostusoovide vastuvõtmine. Sooviavalduste vastuvõtmisega jätkame pärast ümberkorralduste tegemist raieõiguse müümisel.

Vältimaks pikki ooteaegu ostusoovide esitamise ja müügipakkumiste tegemise vahel, kavandame edaspidi müügiks pakkuda ettevalmistatud müügiobjekte. Ettevalmistatud müügiobjekt võimaldab ostjal teha valiku müügiobjektide pidevalt täienevast nimekirjast.

Samal ajal on jätkuvalt võimalik tellida 3-meetrist küttepuitu. Loe lähemalt siit

Küttepuidu varumine kasvava metsa raieõigusena sobib juhul kui küttepuidu vajadus ei ole kiire. Sooviavalduse esitamisest kuni müügipakkumise tegemiseni võib kuluda mitu kuud.

Metsa hindamisandmete ja puidu turuhindade alusel selgub kasvava metsa täpne müügihind, kuid eeldatav hinnatase on ligikaudu 10-15 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Müügipakkumise sobivuse korral vormistatakse ostjaga ettemaksuarve-akt.

Ühele ostjale võimaldatakse kalendriaastas küttepuidu varumist kasvava metsana kuni 25 kuupmeetrit. Palume kindlasti tutvuda lehe paremal äärel asuvate raieõiguse tüüptingimustega, ohutusjuhendiga metsamajandustöödel ja keskkonnanõuetega metsatöödel.