Sanitaarraie raieõiguse müük  

Küttepuidu varumiseks kasvava metsa raieõiguse müük toimub sobivate raiekohtade olemasolu korral aastaringselt.

Raieõiguse ostusoovide vastuvõtmine jätkub alates 1. märts 2018. a. Vältimaks pikki ooteaegu ostusoovide esitamise ja müügipakkumiste tegemise vahel, kavandame edaspidi müügiks pakkuda ettevalmistatud müügiobjekte ning ostusoovis täpse sanitaarraie vajadusega asukoha (metsakvartali number) kirjeldusega lanke. Ettevalmistatud müügiobjektide korral on soovijal võimalik teha valik jooksvalt täienevast lankide nimekirjast.

Samal ajal on jätkuvalt võimalik tellida 3-meetrist küttepuitu. Loe lähemalt siit

Küttepuidu varumine kasvava metsa raieõigusena sobib juhul kui küttepuidu vajadus ei ole kiire. Sooviavalduse esitamisest kuni müügipakkumise tegemiseni võib kuluda mitu kuud.

Metsa hindamisandmete ja puidu turuhindade alusel selgub kasvava metsa täpne müügihind, kuid eeldatav hinnatase on ligikaudu 10-15 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Müügipakkumise sobivuse korral vormistatakse ostjaga ettemaksuarve-akt.

Ühele ostjale võimaldatakse kalendriaastas küttepuidu varumist kasvava metsana kuni 25 kuupmeetrit. Palume kindlasti tutvuda lehe paremal äärel asuvate raieõiguse tüüptingimustega, ohutusjuhendiga metsamajandustöödel ja keskkonnanõuetega metsatöödel.