Uuendusraie langiarvutuse tulem 

RMK uuendusraie langiarvutuse tulem aastaks 2018

Peapuuliik Pindala (ha) Raiutav tagavara (tm)
Mänd 3578 1042 000
Kuusk 1856 503 000
Kask 3400 877 000
Haab 862 252 000
Sanglepp 313 79 000
Hall lepp 487
90 000
Kokku 10 496 2 843 000