Taimede valik

Hariliku kuuse avajuurne taim
Kõrgus 22-50 cm
Sobiv suure ja keskmise rohtuvuse ja viljakusega aladele ja põllumaale

Hariliku männi avajuurne taim
Kõrgus 8-18 cm
Sobiv keskmise viljakuse ja rohtuvusega aladele ning väheviljakatele vähese rohtuvusega aladele

Arukase avajuurne taim
Kõrgus 30-50 cm
Sobiv nii viljakatele kui väheviljakatele aladele ja põllumaadele