Tartu puukool

Tartu puukooli territooriumil alustati istikute kasvatamist juba 1960. aastal. Puukool on kuulunud Tartu Metsamajandi ja Eesti Metsainstituudi koosseisu. Alates 1997. a märtsist tegutses puukool AS Tartu Puukooli nime all.

2008. a märtsist kuulub Tartu puukool Riigimetsa Majandamise Keskuse koosseisu.

Puukool kasutab 31,15 ha suurust maa-ala Tartu linna serval. Tootmises on üle 450 puu- ja põõsaliigi ning sordi. Tartu puukool müüb valdavalt eestimaise päritoluga istikuid.