Metsise elupaikade seisundi parandamine Soomaa ja Kikepera piirkonnas

Tegevuse eesmärk on kuivenduskraavide likvideerimine siirdesoometsades metsise elupaigatingimuste taastamiseks Kikeperas Saessaare ja Kauni rabade ümbruses ning Soomaal Ördi raba ümbruses kokku 1300 ha ulatuses. Tegevuse raames likvideeritakse kraave ja rajatakse paise. Viiakse läbi projekteerimine, ekspertiisid ja metsise elupaikade tingimuste parandamine. Tegevust teostatakse vastavalt Metsise kaitse tegevuskavale.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 525 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee