Silma looduskaitsealal Võnnussaare tee rekonstrueerimine

Projektitegevuseks on Silma looduskaitsealal Võnnussaare tee rekonstrueerimine, mille raames rajatakse Silma looduskaitsealal ligipääs 535 hektari poollooduslike koosluste hooldamiseks. Selleks projekteeritakse ja  rekonstrueeritakse Võnnussaare tee ja ülepääs.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 202 379 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (172 022 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee