RMK arengukava 2015-2020

RMK arengukava 2015-2020RMK eesmärgid aastaks 2020 on:

  • suurendada riigimetsamaa tootlikkust, kasvatades juurde 4,7 mln m3 puitu aastas
  • varuda ja müüa riigimetsast 4 mln m3 puitu aastas
  • võtta kaitse- ja puhkealadel vastu 2,5 miljonit külastust aastas
  • taastada 10 000 ha ohustatud või ebasoodsas seisundis olevaid elupaiku
  • teenida 45 miljonit eurot kasumit aastas
  • püsida kümne Eesti hinnatuma tööandja hulgas ning maksta oma töötajatele konkurentsivõimelist palka