Riigimetsa Majandamise Keskus avaldab teadaande metsaseaduse § 57 lõike 4 alusel. 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Läänemaa metsaülem korraldab kirjaliku enampakkumise korras maatükkide kasutamiseks andmise pilliroo lõikamiseks ja varumiseks. Enampakkumise alghind on 1 euro hektari kohta aastas. 

Kasutusse antakse järgmised maatükid:

 1. Matsalu rahvuspargi alal Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevööndis:

1)     Lihula vallas 25,42 ha kinnisasjast lähiaadressiga Tuudimere loodeosa (katastritunnus 41101:001:0146, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10814);

2)     Lihula vallas 96,73 ha kinnisasjast lähiaadressiga Tuudimere kaguosa (katastritunnus 41101:001:0147, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10818);

3)     Lihula vallas 91,20 ha kinnisasjast lähiaadressiga Lihulamere kirdeosa (katastritunnus 41101:002:0216, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10816);

4)     Lihula vallas 27,06 ha kinnisasjast lähiaadressiga Lihulamere kirdeosa (katastritunnus 41101:002:0216, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10816);

5)     Lihula vallas 38,08 ha kinnisasjast lähiaadressiga Lihulamere kirdeosa (katastritunnus 41101:002:0216, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10816);

6)     Lihula vallas 140,71 ha kinnisasjast lähiaadressiga Lihulamere loodeosa (katastritunnus 41101:002:0217, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10817);

7)     Lihula vallas 30,32 ha kinnisasjast lähiaadressiga Lihulamere edelaosa (katastritunnus 41101:002:0218, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11150);

8)     Lihula vallas 64,26 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kloostri meri (katastritunnus 41102:001:0121, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10815);

9)     Lihula vallas 121,32 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kloostri meri (katastritunnus 41102:001:0121, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10815);

10) Lihula vallas 24,76 ha kinnisasjast lähiaadressiga Täkumere keskosa (katastritunnus 41102:001:0122, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10819);

11) Lihula vallas 78,97 ha kinnisasjast lähiaadressiga Täkumere keskosa (katastritunnus 41102:001:0122, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10819);

12) Lihula vallas 40,52 ha kinnisasjast lähiaadressiga Täkumere põhjaosa (katastritunnus 41102:001:0124, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10822);

13) Lihula vallas 26,18 ha kinnisasjast lähiaadressiga Täkumere põhjaosa (katastritunnus 41102:001:0124, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10822);

14) Ridala vallas 5,50 ha kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 202 (katastritunnus 67405:004:0068, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11767); 

Nimetatud maatükkidelt tohib pilliroogi varuda külmumata maa pealt või veest lõigata 15. novembrist 1. märtsini käsitsi või tehnikaga, mis ei riku pinnast, sh ei tekita roopaid. Pilliroo lõikamisel jätta kasvama pilliroo saarekesed (lõigatud ala laius ei tohi ületada 50 meetrit, vahemaa järgmise lageda alaga peab olema vähemalt 25 meetrit) lindudele pesitsemiseks ja varitsemiseks. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 15. aprillini. 

 1. Matsalu rahvuspargi alal Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis:

15) Ridala vallas 12,44 ha kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 271 (katastritunnus 67405:001:0171, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11793);

16) Ridala vallas 11,09 ha kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 114 (katastritunnus 67405:001:0238, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10527);

17) Ridala vallas 0,47 ha kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 161 (katastritunnus 67405:002:0204, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11765);

 

 1. Matsalu rahvuspargi alal Kasari luha ja rannaniitude sihtkaitsevööndis:

18) Lihula vallas 131,60 ha kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 363 (katastritunnus 41102:001:0128, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10816); 

Nimetatud maatükkidelt tohib pilliroogi varuda külmumata maa pealt või veest lõigata 15. novembrist 1. märtsini käsitsi või tehnikaga, mis ei riku pinnast, sh ei tekita roopaid. Pilliroo lõikamisel jätta kasvama pilliroo saarekesed (lõigatud ala laius ei tohi ületada 50 meetrit, vahemaa järgmise lageda alaga peab olema vähemalt 25 meetrit) lindudele pesitsemiseks ja varitsemiseks. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 15. aprillini. 

 1. Matsalu rahvuspargi alal Väinamere saarte sihtkaitsevööndis:

19) Ridala vallas 7,70 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mustakivi-Laekarahu (katastritunnus 67405:001:0128, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9825);

20) Ridala vallas 5,55 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mustakivi-Laekarahu lõunaots (katastritunnus 67405:001:0237, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10524);

21) Ridala vallas 1,25 ha kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 146 (katastritunnus 67405:001:0243, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10530).

 

Nimetatud maatükkidelt tohib pilliroogi varuda külmumata maa pealt või veest lõigata 15. novembrist 1. märtsini käsitsi või tehnikaga, mis ei riku pinnast, sh ei tekita roopaid. Pilliroo lõikamisel jätta kasvama pilliroo saarekesed (lõigatud ala laius ei tohi ületada 50 meetrit, vahemaa järgmise lageda alaga peab olema vähemalt 25 meetrit) lindudele pesitsemiseks ja varitsemiseks. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 15. aprillini. 

 1. Nehatu looduskaitsealal Nehatu piiranguvööndis:

22) Hanila vallas 7,10 ha kinnisasjast lähiaadressiga Tiigi (katastritunnus 19502:001:0068, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9055);

23) Hanila vallas 7,96 ha kinnisasjast (katastritunnus 19502:001:0069, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9055);

24) Hanila vallas 3,34 ha kinnisasjast lähiaadressiga Appikese (katastritunnus 19502:001:0154, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11140);

25) Hanila vallas 24,38 ha kinnisasjast lähiaadressiga Hundinuia (katastritunnus 19502:001:0155, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11143);

26) Hanila vallas 6,74 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mudamulgu (katastritunnus 19502:001:0156, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11142);

27) Hanila vallas 41,04 ha kinnisasjast lähiaadressiga Siimukese (katastritunnus 19502:001:0157, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11141); 

Nimetatud maatükkidelt võib pilliroogu varuda püsiva jääkatte olemasolul kuni 15.aprillini. Igal aastal tuleb 80% roomassiivist jätta lõikamata, roogu varuda mosaiikselt. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 15. aprillini. 

 1. Puhtu-Laelatu looduskaitsealal Kasse sihtkaitsevööndis:

28) Hanila vallas 2,60 ha kinnisasjast (katastritunnus 19501:002:0015, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12795);

29) Hanila vallas 20,31 ha kinnisasjast lähiaadressiga Lombiserva (katastritunnus 19502:001:0114, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9781); 

Nimetatud maatükkidelt tohib pilliroogu varuda püsiva jääkatte olemasolul tohib roogu lõigata 1. novembrist 31. märtsini. Pilliroo lõikamisel jätta kasvama pilliroo saarekesed (Lõigatud ala laius ei tohi ületada 50 meetrit, vahemaa järgmise lageda alaga peab olema vähemalt 25 meetrit) lindudele pesitsemiseks ja varitsemiseks. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 31. märtsini. 

 1. Puhtu-Laelatu looduskaitsealal Mõisalahe laidude sihtkaitsevööndis:

30) Hanila vallas 0,5 ha kinnisasjast lähiaadressiga Luige (katastritunnus 19502:001:0158, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11133);

31) Hanila vallas 0,30 ha kinnisasjast lähiaadressiga Tammipealse (katastritunnus 19502:001:0159, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11134);

32) Hanila vallas 0,60 ha kinnisasjast lähiaadressiga Tammi (katastritunnus 19502:001:0161, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11135);

33) Hanila vallas 0,10 ha kinnisasjast lähiaadressiga Tammialuse (katastritunnus 19502:001:0162, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11136); 

Nimetatud maatükkidelt tohib pilliroogu varuda püsiva jääkatte olemasolul tohib roogu lõigata 1. novembrist 31. märtsini. Pilliroo lõikamisel jätta kasvama pilliroo saarekesed (Lõigatud ala laius ei tohi ületada 50 meetrit, vahemaa järgmise lageda alaga peab olema vähemalt 25 meetrit) lindudele pesitsemiseks ja varitsemiseks. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 31. märtsini. 

 1. Puhtu-Laelatu looduskaitsealal Puhtu-Laelatu piiranguvööndis:

34) Hanila vallas 13,36 ha kinnisasjast lähiaadressiga Laheserva (katastritunnus 19501:002:0266, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9802);

35) Hanila vallas 1,16 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kasselahe (katastritunnus 19501:002:0326, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10946);

36) Hanila vallas 2,67 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kasselahe (katastritunnus 19501:002:0326, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10946);

37) Hanila vallas 0,95 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kasselahe (katastritunnus 19501:002:0326, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10946);

38) Hanila vallas 15,58 ha kinnisasjast lähiaadressiga Lõunaliini (katastritunnus 19501:002:0327, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10952);

39) Hanila vallas 5,08 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mudaliistu (katastritunnus 19501:002:0328, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10953);

40) Hanila vallas 6,25 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mudaliistu (katastritunnus 19501:002:0328, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10953);

41) Hanila vallas 25,49 ha kinnisasjast lähiaadressiga Heinlahe (katastritunnus 19501:002:0332, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10957);

42) Hanila vallas 14,32 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mõisalahe (katastritunnus 19502:001:0115, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9782);

43) Hanila vallas 23,83 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mõisalahe (katastritunnus 19502:001:0115, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9782);

44) Hanila vallas 11,33 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mõisalahe (katastritunnus 19502:001:0115, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9782);

45) Hanila vallas 0,79 ha kinnisasjast lähiaadressiga Vissiluugi (katastritunnus 19502:001:0165, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10951);

46) Hanila vallas 0,53 ha kinnisasjast lähiaadressiga Raudteetammi (katastritunnus 19502:001:0168, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11716);

47) Hanila vallas 26,39 ha kinnisasjast lähiaadressiga Heinvee (katastritunnus 19502:001:0193, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12669);

48) Hanila vallas 2,45 ha kinnisasjast lähiaadressiga Ülejäägi (katastritunnus 19502:001:0199, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13507);

49) Hanila vallas 0,74 ha kinnisasjast lähiaadressiga Annikese (katastritunnus 19502:003:0188, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10948);

50) Hanila vallas 0,13 ha kinnisasjast lähiaadressiga Jussi (katastritunnus 19502:003:0189, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10949);

51) Hanila vallas 0,98 ha kinnisasjast lähiaadressiga Putkeussi (katastritunnus 19502:003:0191, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10950);

52) Hanila vallas 1,11 ha kinnisasjast lähiaadressiga Ännikse laht (katastritunnus 19502:003:0192, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10955);

53) Hanila vallas 1,59 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mõisa laht (katastritunnus 19502:003:0193, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10956);

54) Hanila vallas 3,97 ha kinnisasjast lähiaadressiga Mõisa laht (katastritunnus 19502:003:0193, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10956);

55) Hanila vallas 1,0 ha kinnisasjast lähiaadressiga Luubi (katastritunnus 19502:003:0208, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV14757); 

Nimetatud maatükkidelt tohib pilliroogu varuda püsiva jääkatte olemasolul tohib roogu lõigata 1. novembrist 31. märtsini. Pilliroo lõikamisel jätta kasvama pilliroo saarekesed (Lõigatud ala laius ei tohi ületada 50 meetrit, vahemaa järgmise lageda alaga peab olema vähemalt 25 meetrit) lindudele pesitsemiseks ja varitsemiseks. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 31. märtsini. 

 1. Puhtu-Laelatu looduskaitsealal Ruilaiu sihtkaitsevööndis:

56) Hanila vallas 0,07 ha kinnisasjast lähiaadressiga Põhjasaare (katastritunnus 19502:001:0135, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10249);

57) Hanila vallas 0,10 ha kinnisasjast lähiaadressiga Üla-Saare (katastritunnus 19502:001:0136, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10250);

58) Hanila vallas 0,07 ha kinnisasjast lähiaadressiga Ala-Saare (katastritunnus 19502:001:0137, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10251);

59) Hanila vallas 0,07 ha kinnisasjast lähiaadressiga Lõunasaare (katastritunnus 19502:001:0138, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10252); 

Nimetatud maatükkidelt tohib pilliroogu varuda püsiva jääkatte olemasolul tohib roogu lõigata 1. novembrist 31. märtsini. Pilliroo lõikamisel jätta kasvama pilliroo saarekesed (Lõigatud ala laius ei tohi ületada 50 meetrit, vahemaa järgmise lageda alaga peab olema vähemalt 25 meetrit) lindudele pesitsemiseks ja varitsemiseks. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 31. märtsini. 

 1. Puhtu-Laelatu looduskaitsealal Ulluta sihtkaitsevööndis:

60) Hanila vallas 0,13 ha kinnisasjast lähiaadressiga Ümmarguse (katastritunnus 19502:003:0166, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10255);

61) Hanila vallas 0,91 ha kinnisasjast lähiaadressiga Jäänuka (katastritunnus 19502:003:0168, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10257);

62) Hanila vallas 0,12 ha kinnisasjast lähiaadressiga Loperguse (katastritunnus 19502:003:0170, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10259);

63) Hanila vallas 0,25 ha kinnisasjast lähiaadressiga Magu (katastritunnus 19502:003:0173, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10260);

64) Hanila vallas 0,11 ha kinnisasjast lähiaadressiga Muna (katastritunnus 19502:003:0174, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10261);

65) Hanila vallas 0,67 ha kinnisasjast lähiaadressiga Nälkja (katastritunnus 19502:003:0175, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10262);

66) Hanila vallas 0,20 ha kinnisasjast lähiaadressiga Piilupardi (katastritunnus 19502:003:0178, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10265);

67) Hanila vallas 0,30 ha kinnisasjast lähiaadressiga Tilga (katastritunnus 19502:003:0181, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10267);

68) Hanila vallas 1,59 ha kinnisasjast lähiaadressiga Trapetsi (katastritunnus 19502:003:0182, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10268);

69) Hanila vallas 0,32 ha kinnisasjast lähiaadressiga Tõugu (katastritunnus 19502:003:0183, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10269); 

Nimetatud maatükkidelt tohib pilliroogu varuda püsiva jääkatte olemasolul tohib roogu lõigata 1. novembrist 31. märtsini. Pilliroo lõikamisel jätta kasvama pilliroo saarekesed (Lõigatud ala laius ei tohi ületada 50 meetrit, vahemaa järgmise lageda alaga peab olema vähemalt 25 meetrit) lindudele pesitsemiseks ja varitsemiseks. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 31. märtsini. 

 1. Silma looduskaitsealal Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndis:

70) Noarootsi vallas 9,10 ha kinnisasjast lähiaadressiga Roostiku (katastritunnus 52001:002:0137, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV23658);

71) Noarootsi vallas 7,73 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kalda (katastritunnus 52001:005:0343, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV23657); 

Nimetatud maatükkidel tohib pilliroogu lõigata külmunud maa või jää pealt 15. novembrist 1. märtsini, püsiva jääkatte olemasolul kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem, kui 15. aprillini. Külmumata maa pealt või veest võib pilliroogu lõigata käsitsi oma tarbeks 1. septembrist 15. novembrini. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 15. aprillini. Ühel aastal tohib pilliroogu varud kuni 20% pilliroomassiivist. 

 1. Silma looduskaitsealal Haapsalu lahe piiranguvööndis:

72) Ridala vallas 33,98 ha kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond (katastritunnus 67401:009:0168, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV19249); 

Nimetatud maatükil tohib pilliroogu lõigata külmunud maa või jää pealt 15. novembrist 1. märtsini, püsiva jääkatte olemasolul kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem, kui 15. aprillini. Külmumata maa pealt või veest võib pilliroogu lõigata käsitsi oma tarbeks 1. septembrist 15. novembrini. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 15. aprillini. Ühel aastal tohib pilliroogu varud kuni 20% pilliroomassiivist. 

 1. Väinamere hoiualal:

73) Vormsi vallas 14,83 ha kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 60 (katastritunnus 90701:001:0505, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56184); 

Nimetatud maatükil tohib pilliroogu lõigata püsiva jääkatte olemasolul kuni 15. aprillini. Igal aastal tuleb 80% roomassiivist jätta lõikamata, roogu varuda mosaiikselt. Pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid. Varutud pilliroogu ei tohi ladestada kaitsealale (va õue- ja põllumaadele) kauem kui 15. aprillini.

 

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

 1. varutud pilliroogu ei tohi ladustada väljaspool roovarumise ala;
 2. pilliroo varumisel tekkivad jäätmed ja praht tuleb koristada koheselt pärast tegevuse lõpetamist;
 3. rentnikul on kohustus igal aastal teavitada Keskkonnaametit roolõikuse algusest;
 4. kasutusse antava maatüki paiknemine kinnisasjal fikseerida skeemil, mida käsitleda rendilepingu lahutamatu lisana;
 5. rendileping sõlmitakse tähtajaga viis (5) aastat;
 6. renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses. Renditasu maksmine toimub üks kord aastas ettemaksuna vastava aasta 15. märtsis rendileandja poolt esitatud arve alusel;
 7. lisaks renditasule tuleb tasuda rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul rendilepingu sõlmimisest;
 8. tasuda maatüki kasutamisega seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised rendileandja poolt esitatud arve alusel, selles ettenähtud summas ja korras;
 9. rendileandjal on õigus taotleda renditasu suurendamist lepingu sõlmimisest kolme aasta möödumisel ja vastavalt iga kolme järgmise aasta möödumisel vastavalt ametlikult avaldatud tarbijahinnaindeksi muutusele alates lepingu sõlmimisest kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga;
 10. rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ning anda maatükki allrendile;
 11. rentniku poolt maatükilt varutud pilliroog kuulub rentnikule;
 12. rendileandjal on õigus erakorraliselt maarendileping lõpetada, kui maatüki kaitseala valitseja seda nõuab või on vajalik anda maatükk kasutusse poollooduslike koosluste hooldamiseks;
 13. maatükk anda üle pärast rendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava maksedokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastada rentniku poolt lepingu lõppemise päeval vara üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul on kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele.


Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne enampakkumise tegemist tutvuma enampakkumise tingimuste infoga RMK kodulehel ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatüki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski. 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Läänemaa metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1)     pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni;

2)     kasutamiseks antava maatüki nimetus, lähiaadress ja katastritunnus ning suurus;

3)     maatüki kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4)     pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.


Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale. 

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kohta kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse need kinnitamata hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale. 

Rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.


Kasutamiseks antava maatüki, enampakkumisel osalemise ja rendilepingu tingimuste ja kohta saab täiendavat infot RMK Läänemaa metskonnast e-posti aadressil: laanemaa@rmk.ee.    

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga suletud ümbrikus hiljemalt 09.12.2016 a kella 12.00-ks RMK Läänemaa metskonna aadressil Koidu 3, Risti, 90901 Lääne maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 09.12.2016 kell 12.00".

Pakkumiste avamine toimub 09.12.2016. a kell 12.00 RMK Läänemaa metskonna kontoris, aadressil Koidu 3, Risti, Lääne maakond. 

Enampakkumine toimub vastavalt metsaseadusele ja RMK põhimäärusele.