RMK VÕTAB TÖÖLE TEABEJUHI KARULA RAHVUSPARKI

kelle töö põhieesmärk on Karula rahvuspargi teavitavate tegevuste arendamine ja korraldamine. 

Peamised tööülesanded:

 • korraldab Karula rahvuspargi külastuskeskuse igapäevast tööd ja üldist asjaajamist;
 • korraldab külastuskeskuse arengutega seonduvaid tegevusi, sealhulgas taristu ja väljapanekutega seonduvat;
 • korraldab Karula rahvuspargi teavitustööd ja osaleb piirkondlikus teavitustöö planeerimises;
 • koostab ja valmistab ette Karula rahvuspargi teavitustööga seonduvaid materjale ning osaleb üldiste teabematerjalide koostamisel;
 • osaleb Karula rahvuspargi külastuskorralduslike arengute kavandamisel;
 • arendab koostööd erinevate osapooltega rahvuspargi ja piirkonna teavitustöö paremaks korraldamiseks.

Parimal kandidaadil on:

 • keskeri või kõrgharidus (eelistatavalt loodusteadused/ metsandus);
 • vähemalt aastane töökogemus antud alal;
 • loomingulisus ja koostööle orienteeritud tööstiil;
 • teadmised ning ülevaade Lõuna-Eesti ja Karula rahvuspargi loodusest, kultuuripärandist, vaatamisväärsustest ning kohalikest oludest;
 • avaliku esinemise ja lastega töötamise oskus;
 • kasuks tuleb võõrkeelte oskus (vene, inglise, soome);
 • autojuhiload ja auto kasutamise võimalus.

RMK pakub:

 • vaheldusrikast tööd;
 • meeldivat töökeskkonda Karula rahvuspargis;
 • motiveerivat töötasu.

Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus ning oma nägemus Karula külastuskeskuse edaspidisest tööst ja arengust (nägemus maksimaalselt üks A4 lehekülg) hiljemalt 31. jaanuariks 2018 e-posti aadressile Jaak.Jansen@rmk.ee  märksõnaga "Karula teabejuht". Info mobiililt: 51 37 035 Marge Rammo.