Muudame maailma

RMK erinevad struktuuriüksused metsakasvatustalitusest puiduturustusosakonnani pingutavad iga päev selle nimel, et vähendada süsinikujalajälge ja leevendada kliimamuutusi. Neid nõustab ja kliimamuutusi leevendavaid tegevusi aitab korraldada RMK kliimamuutuste spetsialist, Eesti Maaülikooli teadur Hardo Becker.

Allolevatest lugudest saad muuhulgas teada põnevaid fakte ja praktilisi soovitusi, kuidas ka Sina saad kliimasõbralike tegevuste ja tarbimisotsustega muuta maailma paremaks paigaks.

Kui Sul tekib küsimusi või ettepanekuid RMK-le, kuidas maailma kliimasõbralikumaks muuta, kirjuta Hardole hardo.becker@rmk.ee.

Eelista puhkust kodumaal!
RMK külastuskorraldusosakond vähendab nii enda kui ka looduse külastajate süsiniku jalajälge ehitades külastusobjektid kauakestvast materjalist, luues retke planeerimiseks süsiniku jalajälje kalkulaatorit ning soodustades prügi liigiti kogumist ka looduses. Loe lisa.

Uue metsa rajamisega seome lisasüsinikku ja leevendame kliimamuutusi
Hetkel on metsastamiseks planeeritud või juba metsastatud ca 4300 hektarit mittemetsamaad, kus seni on olnud kasutuseta väheväärtuslikud põllu- ja rohumaad, karjäärid ning jäätmaad. Loe lisa.

Puidukasutusel tekkiv asendusefekt leevendab kliimamuutusi

Puidukasutus aitab vähendada atmosfääri enamsaastavate materjalide kasutust. Puidust tehakse ehitusmaterjale, mööblit ja tekstiile, mis talletavad süsinikku aastateks ja pakuvad alternatiivi suure keskkonna jalajäljega naftatoodetele. Loe lisa.

Mida kauakestvamad on puidust tehtud tooted, seda parem kliimale
Kõige pikema elukaarega ümarmaterjal on männipuit, sh on kõige kauem süsinik seotud männimajapalgis. RMK puiduturustusosakond lisab kestvuslepingu klientide hindamise „kuldvalemisse“ süsiniku talletamise, et oleks võimalik suunata veelgi rohkem puitu pikema elukaarega toodetesse. Loe lisa.