Riigimetsa kaart

Riigimets, kust võid oma jõulupuud otsima minna, on tähistatud tumerohelisega. Kaitsealad on märgitud pruuniga, sealt jõulupuud võtta ei tohi. Heleroheline on eramets, sealt tohib kuuske võtta vaid kokkuleppel omanikuga.

Palun järgi kuuske valides lihtsaid reegleid:
  • Võta puu vaid sealt, kus tal ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt. 
  • Keelatud on jõulukuuskede raiumine metsanoorendikust, kuhu nad on inimese poolt istutatud.
  • Jõulukuuske ei tohi võtta kaitsealalt, mis on samuti looduses valdavalt tähistatud.

Kui soovid, võid riigimetsa leidmiseks kasutada ka metsaregistri kaarti, loe lisa siit.