Leia sobiv koht

  • Riigimets, kust võid saunaviha jaoks oksi otsima minna, on tähistatud tumerohelisega.
  • Kaitsealad on märgitud pruuniga, sealt oksi võttes ole eriti hoolas, et oma tegevusega ei häiriks ega kahjustaks loodust.
  • Helerohelisena on tähistatud eramets, sealt soovitame saunaviha jaoks oksi võtta vaid kokkuleppel omanikuga.

Palun järgi saunaviha jaoks oksi võttes lihtsaid reegleid:

  • Jäta puu kasvama, sest viha jaoks on vaja ainult teatud kogus sobivaid oksi ja üldjuhul korjatakse neid mitmelt sobivalt puult.
  • Jäta puu elusvõrast alles vähemalt pool kuni minimaalselt kolmandik puu pikkusest, mis tagab puule hea kasvuvõimaluse juhuks, kui seda soovitakse edasi kasvatada. Ära lõika maha puu latva.
  • Varu oksi võimalusel ennekõike kraavikaldalt, elektriliini alt või metsasihi servast. Seal on ka reeglina heade valgustingimuste tõttu just parimad puud viha valmistamiseks: ühtlased ja rohkete lehtedega. 
  • Elektriliini läheduses liikudes ole tähelepanelik, et torm poleks liinijuhtmeid maha murdnud. Kui märkad viltust puud, mis on liinile vajunud, ära kindlasti lähemale mine ja anna ohtlikust olukorrast teada telefonil 112 või 1343. Hoiatus! Tugeva tuulega ja pärast tormi ära mine elektriliinide lähedusse!