Vaata järele

Konverentsi täispikk salvestus:


Ettekanded:

"Eesti soode taastamine teaduse, poliitika ja rakendamise vahel"


„Miks on oluline vooluveekogude taastamisega tegeleda?”


Filmid:

Eestis on eri eesmärkidel kuivendatud sadu tuhandeid hektareid soid. Film tutvustab Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevust soode taastamisel ja näitab, mida on vaja teha, et jääksoost saaks taas sealsetele liikidele sobiv elupaik.


Nõukogude Liidu ajal Eesti jõgedele rajatud betoonpaisud on kahandanud jõgedes rändekalade arvukuse kohati kriitilise tasemeni. Viimased kolm aastat tegeleb Riigimetsa Majandamise Keskus koostöös RMK Põlula Kalakasvatusega paisude eemaldamise ja kalade asustamisega lõhejõgedesse. Film näitab paisude mõju rändekalade kudemisele ning milliseks muutub jõgi pärast paisu eemaldamist.


Arutelupaneel: