Korduma kippuvad küsimused jõulukuuse toomise kohta riigimetsast

Kuidas ma tean juba enne metsa minekut, kui kõrge kuuse ma sealt leian?
Kuuse eest on võimalik tasuda ka mobiiliga. Kui see makseviis sobib, võib kuuse eest tasuda alles siis, kui sobiv puu on leitud. Reeglina on siiski igal inimesel teada koht, kuhu ta oma kuuse paigutab ning ettekujutus puu kõrgusest, mis sinna sobitub. Puu kõrgust teades võib oma jõulupuu eest tasuda ka enne metsa minekut internetipangas.

Kas jõulukuuse toomiseks riigimetsast on vaja metsateatist?
Metsaseaduse järgi tohib avalik-õigusliku isiku omandis olevast metsast korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, jahiulukeid ja kaitsealuseid loomi nende sigimisperioodil ja teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku nõudeid järgides. Seega ei ole ühe-kahe jõulukuuse raieks vaja metsateatist, piisab makset kinnitavast maksekorralduse koopiast või mobiilimakset kinnitavast SMS-st

Kas 5-meetrise kuuse 2-meetrine latv on hinnakirja järgi 2-meetrine jõulupuu?
Kindlasti ei ole. Sellisel juhul on tegemist metsaomaniku huvide sihiliku kahjustamisega ja seaduse rikkumisega. Kui inimene leiab suurema kuuse kui tal vaja ja võtab maha ainult ladva, siis tuleb maksta terve puu eest ning järelejäänud osa viisakalt muul otstarvetel kasutada. 

Kas ma saan osta ka kõrgemat jõulukuuske kui 3-meetrit?
Põhiliselt ostetakse kodudesse kuni 3-meetriseid jõulukuuski, mistõttu saab meie pangalinkide ja mobiilimakse abil tasuda vaid 1-, 2- ja 3-meetriste kuuskede eest. Juhul kui soovite osta kõrgemat kuuske, saate teha ülekande RMK kontole. Kuuskede hindu vaata siin.

Kuidas leian riigimetsa?
Viitade ja siltide järgi, mis on paigutatud riigimetsa. Kõige parem variant on kasutada sedasama veebilehte või RMK mobiilrakendust, aga on olemas ka avalik metsaregister aadressil http://register.metsad.ee/avalik/, kus on võimalik leida riigimets teile huvipakkuvas piirkonnas ning veenduda, et tegemist ei ole kaitsealaga. Kui olete leidnud riigimetsa sildi, siis ei pruugi see tähendada, et selle taga olev suur metsamassiiv on riigimets, vahepeal võib olla ka erametsa. Soovitame hoolikalt kontrollida, kus on riigimets ja kus mitte.

Kuidas ma tean, kus on kaitseala ja miks kaitsealalt ei tohi raiuda?
Kaitsealad on samuti looduses valdavalt tähistatud. Seaduse mittetundmine ei vabasta seaduse täitmise kohustusest. Nii nagu osadel kaitsealadel on ajalised liikumispiirangud, millal inimene ei tohi sinna minna, nii on ka kaitsealadel erinevad majanduslikud piirangud ja teatud tegevused on keelatud. Kaitsealadelt ei tohi jõulukuuski raiuda. Kaitsealasid näeb ka siitsamast veebist ja metsaregistrist, kust saab hea tervikliku ülevaate. Jõulukuuse raiumine on lubatud ainult tulundusmetsast.  

Kuidas ma tean, kust tohib võtta ja kust ei tohi? Miks ei tohi metsakultuurist võtta?
Jõulukuuski tohib raiuda sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada ehk siis teede ja kraavide servadest ning elektriliinide alt. Metsanoorendikest ja -kultuuridest, kuhu kuused on inimese poolt istutatud või neist loodetakse saada tulevikupuid, on raiumine keelatud. Metsaomaniku huvide põhjendamatu kahjustamine on seaduserikkumine ning karistatav.

Ma saan ühe maksekorraldusega ju käia 10 korda ühte kuuske toomas? Kes olukorda kontrollib ja kuidas?
Jõulukuuse varumine on rajatud usaldusele, see ei ole RMK jaoks äri. Kuuseäri jäägu ettevõtjatele, erametsaomanikele ja talumeestele. Meie eesmärk on inimesi suunata õigesse kohta ja anda neile teadmine, kus võib ja kus ei või kuuske raiuda ning milliseid dokumente on selleks vaja. RMK ning riiklikud järelevalveasutused (politsei, keskkonnainspektsioon) teevad kuusevarumiste üle pistelist kontrolli. Et tõendada raieõigust, peab maksekorraldus või makset tõendav SMS metsas kaasas olema. 

Mitu kuuske võib võtta?
Eeldame, et metsast tuuakse korraga üks kuusk. Juhul, kui on tarvis näiteks kolme kuuske, tuleb kolme eest ka maksta. Seaduse mõistes ei käsitleta kuni kümmet dekoratiivpuud metsamaterjalina, nii et nende veoks ei ole saatelehte vaja. Kui aga kogus on suurem, on järelevalveasutusel võimalus ja õigus nõuda saatelehte ning vedajal peab see  olema.