Teata tuurast

Eesti rannikumerre ja kalurite püükidesse on taas ilmunud tuurakalad. Nad on erineva suurusega, osa neist märgisega, osa ilma.
Tuur on üks meie ürgsemaid ja suursugusemaid kalaliike. Ta asustas edukalt Läänemerd kuni 20. sajandi keskpaigani. Kahjuks peamiselt inimtegevuse tulemusena hävis tuur Läänemerest möödunud sajandi lõpuks. Viimane looduslikku päritolu isend, kes oli 2,9 m pikk ja kaalus 136 kg, püüti 1996. aastal Saaremaa lähistelt.

Eestis on võetud eesmärgiks taastada Läänemere tuura iseseisev asurkond. 2022. aasta sügisel algas Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Eesti Loodushoiu Keskuse eestvedamisel projekt LIFE Baltic Sturgeon, mille käigus asustatakse viie aasta jooksul Narva ja Pärnu jõkke kokku 500 000 noort tuura.

Noored tuurad suunduvad pärast lühikest jões viibimist merre, et seal jõudsalt kosuda ja tosinkonna aasta pärast kudemiseks jõkke tagasi pöörduda. Pika elu jooksul on neil ka palju võimalusi sattuda kalurite ja kalastajate kätte. Et teada saada, kuidas neil uhketel kaladel Läänemeres läheb, ootame teateid kõikidest tuuradega kohtumistest. Uuringute
eesmärgil varustatakse osa kalu ka seljale kinnitatava kollase märgisega, mis võimaldab saada detailsemat informatsiooni konkreetse isendi kohta.

Tuura püük on rangelt keelatud! Enne, kui lased ta tagasi, märgi võimalusel üles kala pikkus ja kaal ning tee foto. Kui kala on märgistatud, pane kindlasti kirja märgisel olev number. Palume teada anda ka hukkunud kaladest.

Andmed kala kohta anna teada telefonil 517 6886 (Meelis Tambets) või e-postiga meelis.tambets@gmail.com või info@loodushoid.ee. 
Informatsiooni võid saata ka aadressil
www.rmk.ee/polula

Kõik kaladest teatajad saavad rahalise preemia ja osalevad projekti lõpus toimuval auhindade loosimisel. Kõiki informeeritakse ka sellest, kus ja millal tabatud kala märgistati ning tutvustatakse muid uuringute tulemusi.

Atlandi tuur võib elada kuni 100 aastaseks ja kasvada 4,5 m pikkuseks. Suguküpsus saabub suhteliselt hilja 15-20 aastaselt. Kala peab kaua elus püsima, enne kui õnnelikud isendid jõuavad tagasi jõkke kudema.
Seega on iga isend väga väärtuslik!

Et tekiks iseseisev tugev looduslik tuuraasurkond Eesti vetes, on vaja ühist panustamist ja hoolivat suhtumist!

Palume seda informatsiooni teistele edasi jagada!
Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA) seisukohti. Nende eest ei ole vastutav ei Euroopa Liit ega CINEA.

Projekt “Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes” (LIFE21-NAT-EE-LIFE Baltic Sturgeon) viiakse ellu Euroopa Liidu LIFE programmi ja projekti elluviijate rahalisel toel.