Konkursi "100 lemmikut looduses" tingimused

RMK pakub looduses liikumiseks võimalusi 13 puhkealal, 5 rahvuspargis ja ligi 40 muul kaitsealal. Kokku on RMK valduses ligi 2000 km matkaradu, 500 lõkkekohta ja 42 telkimisala. RMK loodushoiu spetsialistid on teinud sellest rikkalikust materjalist oma valiku ja pannud sellele konkursile hindamiseks välja 100 paremat.

Häälte andmine

Loodusobjektidele saavad hääli anda kõik soovijad. Iga hindaja saab anda oma hinnangu 5-palli skaalal. Oma hääli saab jooksvalt ja korduvalt muuta konkursi avatud oleku ajal.

Konkursi ajakava

Konkurss rahvahääletuseks on avatud 14. juunist – 31. oktoobrini 2010.
Rahvahääletuse lõppedes on selgunud pingerida.

Objektide hindamise soovitused

Hindamisel võiks arvestada koha omapära ja võlu, looduse ja maastiku kaunidust, elustiku rikkust ja mitmekesisust. Matkaradade puhul võib oluliseks lisaväärtuseks olla rõõm rajal omandatud uutest teadmistest, lõkkeplatside ja telkimiskohtade puhul kohaga seotud võimalustest. Soovime, et meenutaksite oma lemmikpaiku ja nendega seotud elamusi ning annaksite neile oma hääle!

Lähemad üritused üle Eesti