Konkursi "100 looduse postkaarti" tingimused

Kuna 2010. aastal tähistame looduskaitse 100. juubeliaastat, siis ootame väga selliseid kaarte, millel on joonistatud mõni kaitsealune taim, seen, puu, loom, putukas või muu tegelane. Kirjuta kindlasti pildile juurde millise liigiga on tegemist.
Osaleda võivad kõik Eesti kooliõpilased.

Konkursi ajakava
 • Konkurss on avatud 29. märtsist.
 • Konkursile saab töid esitada 20. aprillini.
 • Rahvahääletus toimub 19. maist-20. juunini.
 • Žürii otsus võidutöödest tehakse teatavaks 19. mail ja rahvahääletuse pingerida selgub 20. juunil.
 • Konkursi võidutööde auhinnad antakse üle 14. augustil 2010 Vilsandi rahvuspargis toimuval matka- ja muusikaüritusel.

Tööde esitamine
 • Töid saab esitada posti teel koolide kaupa.
 • Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10 x 15 cm või 15 x 10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass.
 • Koguge tööd koolis kokku õpetajate kätte ning valige oma õpilaste tööde seast 10 paremat pilti ja saatke need üheskoos hiljemalt 20. aprillil 2010. aastal postiaadressil:
RMK Pähni looduskeskus
Pähni küla, Varstu vald
66116 Võru maakond
 • Lisage kindlasti oma kooli postiaadress!

Hindamine
 • Erinevatest koolidest konkursile laekunud tööde hulgast valib žürii 100 paremat tööd ja avaldab need kampaanialehel. Nende 100 vahel toimub rahvahääletus paremuse pingerea väljaselgitamiseks.
 • Žürii võtab tööde hindamisel arvesse esitaja vanust, pildi sisulist sõnumit ja teostust.
 • Žürii 10 lemmikut, mis saavad auhinnad, avaldame 19. mail. Rahvahääletus lõpeb 20. juunil ja siis selgub 100 rahvalemmiku pingerida.
Auhinnad
 • Preemia I – X kohale: autoriraamat ning loodusraamat.
 • Autoriraamatud saavad ka 100 veebilehel esitatud töö autorit.

Žürii
 • Esimees: Navitrolla (Heiki Trolla)
 • Liikmed: Liis Keerberg (Eesti Rohelise Liikumise esindaja), Silver Näkk (RMK), Tarmo Denks (RMK), Kaidi Jõesalu  (RMK).

Tööde kasutamine RMK poolt
Konkursi korraldajal on õigus töid esitada veebilehel ja teistes sotsiaalsetel eesmärkidel loodavates materjalides, märkides ära autor(id), ilma selle eest tasu maksmata.

Konkursi korraldaja annab välja Autoriraamatud, millest suurem osa läheb preemiateks ja võitjatele kingitusteks. Ülejäänud kogus eksemplare kuulub konkursi korraldajale kasutamiseks mittekommertslikel eesmärkidel.

Parimad tööd võivad samuti leida aegade jooksul kasutust RMK materjalides, olles seeläbi tuntuse ja tunnustuse toojaks autorile ja tema tööle. RMK on tegutsemas looduskasutuse korraldajana, hoolitsedes selle eest, et looduskasutus ei ületaks looduse taluvuse piire ning säiliks bioloogiline mitmekesisus. Nimetatud sotsiaalsel eesmärgil võib töö leida kasutust loodusobjektidel ja matkajaid suunavatel trükistel.

Juhul, kui konkursi korraldaja soovib esitatud tööd kasutada uue töö loomisel kommertslikel eesmärkidel, siis võib see toimuda ainult autori nõusolekul ning täiendava kokkuleppe sõlmimisel.

Lähemad üritused üle Eesti