Esseekonkursi juhend

Tänavuse esseevõistluse ideestik on kantud rahvusvahelisest metsa-aastast. Kutsume kõiki üles kirjutama ja oma mõtteid väljendama tehes seda ilukirjanduslikus võtmes: esseena, jutustusena, jutukese või muinasjutuna. Meie tänavune teemade ring käsitleb metsaga seotud pärimust, tema müstikat ja salapära, metsa eluringi, metsa rolli looduse terviksüsteemi osana, tähendust ja kasu inimese jaoks ning inimese-metsa suhet. Teema võib valida kas igaüks ise või leida endale sobiva alljärgnevate hulgast:

 • „Nagu metsa hüüad, nii vastu kostab.“
 • „Kus metsa raiutakse, seal laastud lendavad“
 • „Sööda hunti palju tahes, tema vaatab ikka metsa poole.“
 • „Puudeta ei ole metsa.“
 • „Metsarahvas – kas ka mina?“
 • „Mõista minu mõistatusi....“
 • „Metsavõim – kas alluda või allutada?“
 • „Kas sa puude taga siis metsa ei näe?“

Tööde esitamine
 • Tööde esitamine toimub RMK veebilehel www.rmk.ee/loodusegakoos.
 • RMK administraator avalikustab töö peale selle sisuga tutvusmist ning nõuetele vastavuse kontrollimist.
 • Töö pikkus võib olla 1-4 A4 lehekülge (1800 kuni 7400 tähemärki).
 • Töö peab olema ilusas eesti või vene keeles ja ilma kirjavigadeta.
 • Töö ei tohi sisaldada ebatsensuurseid väljendeid, vaenu õhutamist ega olla muul viisil solvav.

Ajakava
 • Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2011.
 • Võitjad kuulutatakse välja 25. november 2011.
 
Auhinnad
I preemia: Eesti Kontserdi kinkekaart väärtuses 100 eurot ning mälestuseks raamat
II ja III preemia: RMK metsamaja kasutusõigus ning meened.
Žürii võib välja anda auhinnad eraldi eesti-ja venekeelsete tööde osas, lisaks anda eriauhindu ning tõsta esile märkimist väärivad tööd. 

Žürii
Doris Kareva (esimees), Vladislav Koržets, Hendrik Relve, Jelena Skulskaja, Marina Poltavtseva ja Marge Rammo.

Lähemad üritused üle Eesti