Tööde esitamise tingimused

  • Konkursile saab esitada fotosid veebilehel www.rmk.ee/loodusegakoos.
  • Töö elektroonilisel esitamisel tuleb ära märkida töö nimi, autor(id), kontakttelefon, e-posti aadress esitamiskeskkonnas vastavatel väljadel.
  • Töid saab esitada ka posti teel: RMK, Viljandi mnt 18B, 11216 Tallinn. Postiga saabuvate tööde suurim lubatud formaat on A2, tööle peab olema lisatud infoleht: autor(id), töö nimi, kontakttelefon, e-posti aadress.
  • Konkursi läbiviija laeb postiga saabunud tööd üles nädala jooksul.
  • Iga osaleja võib esitada kuni 5 tööd.
  • Töö esitamisel tuleb märkida ära autorid, ajalooliste fotode puhul esitaja.

Ajakava
  • Töid saab sisestada käesoleval veebilehel kuni 20. oktoobrini 2011.
  • Võitjad kuulutame välja 25. novembril 2011.

Auhinnad

Töid hinnatakse kahes kategoorias: tänapäevane foto ja ajalooline foto. Žürii annab kummaski kategoorias välja 3 preemiat ning vajadusel eriauhindu.
I preemia: Õhtusöök kahele RMK Sagadi mõis restoranis ning RMK meene.
II preemia: fotopoe kinkekaart ning RMK meene.
III preemia: fotopoe kinkekaart ning loodusfoto raamat.
 
Žürii
Jarek Jõepera (esimees), Triin Kusmin, Jaak Neljandik, Toomas Tuul, Kaupo Kikkas, Ilmar Paal.

Tööde kasutamine RMK poolt
Konkursi korraldajal on õigus töid esitada veebilehel ja materjalides märkides ära autori/esitaja, millega antakse avalikkusele teada konkursi toimumisest ning parimatest töödest ilma selle eest tasu maksmata.
Parimad tööd võivad samuti leida aegade jooksul kasutust RMK materjalides olles seeläbi tuntuse ja tunnustuseks toojaks autorile ja tema tööle. Tegemist on sotsiaalse eesmärgiga – RMK on tegutsemas looduskasutuse korraldajana hoolitsedes selle eest, et looduskasutus ei ületaks looduse taluvuse piire ning säiliks bioloogiline mitmekesisus.
Juhul, kui konkursi korraldaja soovib esitatud tööd kasutada uue töö loomisel kommertslikel eesmärkidel, siis võib see toimuda ainult autori nõusolekul ning täiendava kokkuleppe sõlmimisel.

Korraldaja kontakt
Konkursi läbiviija on RMK, Viljandi mnt 18B, Tallinn.
E-post: loodushoid@rmk.ee

Lähemad üritused üle Eesti