Mis on märgala?

Märgala on alatiselt liigniiske (soo) või vähemalt osa aastast veega kattunud maa-ala, ka madal veekogu või lauge mererannik. Ökoloogiliselt ja majanduslikult tähtsaimad on suurte jõgede üleujutusalade märgalad, kus suurvesi rikastab mulda, kuid põhjustab tihti üleujutusi.
Märgalasid võib pidada vee säilitajateks ja puhastajateks, samuti reguleerivad nad veetaset ning on elukeskkonnaks paljudele erinevatele taimedele, lindudele ja loomadele.
Näiteks on Endla looduskaitseala oluline järgmiste linnuliikide seisukohast: kaljukotkas, metsis, teder, laanepüü, sookurg, rüüt, mustviires, valgeselg-kirjurähn, kolmvarvas-rähn ning väike-kärbsenäpp.

Lähemad üritused üle Eesti