RMK teadustegevus

Muutuvad keskkonna- ja   majandustingimused   nõuavad metsa majandajalt paindlikkust, innovaatilisust ning uusi teadmisi. Toetamaks asjakohaste rakendusuuringute tellimist, on RMK kokku kutsunud teadlastest ja erialaekspertidest koosneva teadusnõukogu. 

Rahastatavate rakendusuuringute valikul on prioriteediks Eesti oludes rakendatav mitmekülgne ja säästlik metsandus, mis hõlmab ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid uurimisvaldkondi.

Aastatel 2008-2016 on RMK rahastanud 15 rakendusuuringut kogusummas ligi 2 miljonit euro.

Vaata videokokkuvõtteid toetatud uurimisprojektidest siit.

Lisainfo: teadus@rmk.ee