Kas üraski looduslikud vaenlased, nt rähnid, ei saa üraskitõrjega hakkama?
  • Kõige arvukamad üraskite arvukuse vähendajad on röövputukad ja parasitoidid, kes hävitavad koos üraski liigisisese konkurentsiga üle 90% kuuse-kooreüraski haudest.
  • Maaülikooli emeriitdotsent, metsaentomoloog Kaljo Voolma sõnul ei tule looduslikud vaenlased suurte üraskikahjustuste korral enam nende tõrjumisega toime. Möödunudsuvised üraskipuud ei paku enam järgmisel kevadel huvi võimalikele metsakahjuritele. Kuivanud puutüvedel toksivad rähnid ei söö metsakahjureid, sest neid seal enam pole, vaid söövad kasvavale metsale ohutuid hundlasi, siklasi, redulasi, puidujuslasi jt. saproksülobiontseid putukaid.“ (Kaljo Voolma EL 05/2002.)
  • Metsaentomoloog Heino Õunapi sõnul rähnid toituvad ka kuuse-kooreüraskist, aga pigem suvel ja sügisel. Laanerähn on liiga vähearvukas, et ulatusliku üraskirüüste puhul üraski arvukust oluliselt mõjutada.