RMK metsaviktoriin 2011, juhend

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab juba kümnendat korda metsaviktoriini Eesti koolidele. ÜRO rahvusvahelise metsa-aasta puhul on ka RMK 2011. aasta metsaviktoriin metsa poole.

Osalejad
Osalema on oodatud kõik Eesti kooliõpilased. Metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Igal õpilasel on vastamiseks oma unikaalne kood, mille saab õpetaja käest. Õpetaja sisestab klassi registreerimisel kõigi klassi õpilaste andmed, mille järel saab igale õpilasele unikaalse koodi.

Ajakava
  • Viktoriin on vastamiseks avatud 28. märtsist kuni 28. aprillini.
  • Tulemused kuulutame välja 4.mail.
Hindamine
  • Iga osaleva klassi kõik õpilased vastavad küsimustele individuaalselt.
  • Parimad klassid igas vanuserühmas selgitatakse välja kõigi osalenud õpilaste tulemuste põhjal.
  • NB! Arvesse lähevad ainult nende klasside tulemused, kus viktoriinis osaleb vähemalt 75% klassi õpilastest.
  • Parimad klassid selgitatakse välja kolmes vanuserühmas: 4.–5. klass, 6.–9. klass ja 10.–12. klass.
Auhinnad
  • Parimad klassid saavad auhinnaks metsapäeva või loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes.
  • Auhinna juurde kuulub ka bussisõidu kompenseerimine iga vanuserühma parimale klassile kuni 130 euro ulatuses, 2. ja 3. koha saavutanud klassile kuni 65 euro ulatuses.
  • Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.
  • Kõigile osalejatele, kes on saanud vähemalt 50% maksimaalsest punktisummast, saadame tunnustuseks RMK metsaviktoriini meene.

Lisainfo
metsaviktoriin@rmk.ee