Kaitsealade tähistamine

RMK peab tähistama kõikide Eesti kaitsealade välispiirid. Kaitstavate loodusobjektide tähistamine on oluline nii külastajate teadlikkuse parandamiseks kui ka objektide säilimiseks. Alates 2013. aastast on RMK paigaldanud üle 3000 kaitseala tähise. 

Kaitstavate loodusobjektide tähistuse uuendamine jätkub. Kui keegi märkab katkist või lõhutud kaitseala tähist, siis palume sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada anda RMK looduskaitse-osakonnale (rmk@rmk.ee).