RMK kõrgendatud avaliku huviga alade kaasamiskoosolekud

Kõrgendatud avaliku huviga aladele planeeritud töödest teavitatakse seotud huvirühmi ja kaasamiskoosolekute käigus selgitatakse välja, kas neil aladel on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandamisvõtteid.


Kaasamiskoosolekud


Koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra tõttu ei ole võimalik praegu koosolekuid korraldada, mistõttu palume riigimaal planeeritavate raietööde kohta tagasisidet e-kirja või telefoni teel.


Toimunud koosolekud

   2020