Ida-Virumaa metskond

RMK Ida-Virumaa metskonna kontaktandmed
Metsa 2, Kose küla, Jõhvi vald, 41545 Ida-Viru maakond
E-post ida-virumaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Telefon
Metsaülem

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Ida-Virumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.