Järvamaa metskond 

RMK Järvamaa metskonna kontaktandmed
Kralli, Kurisoo küla, Järva vald, 73514, Järva maakond
Faks 676 7510 E-post jarvamaa@rmk.ee
Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Peeter Puhke Metsaülem  676 7772  503 8772

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Järvamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.