Jõgevamaa metskond 

RMK Jõgevamaa metskonna kontaktandmed
Metsamõisa, Pikknurme küla, Põltsamaa vald, 49009 Jõgeva maakond
Tel 676 7449 Faks 676 7510 E-post jogevamaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Avo Jürissaar Metsaülem  676 7449  505 4627

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Jõgevamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.