Lääne-Virumaa metskond 

RMK Lääne-Virumaa metskonna kontaktandmed
Loobu kontor, Loobu küla, Kadrina vald, 45220 Lääne-Viru maakond
E-post laane-virumaa@rmk.ee 
 
Nimi Ametinimetus Mobiil

Metsaülem

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Lääne-Virumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.