Läänemaa metskond 

RMK Läänemaa metskonna kontaktandmed
Koidu tn 3, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, 90901 Lääne maakond 
E-post laanemaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Mobiil

Metsaülem

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Läänemaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.