Valgamaa metskond 

RMK Valgamaa metskonna kontaktandmed
Valga kontor, Raavitsa küla, Valga vald, 68112 Valga maakond
Faks 676 7510 E-post valgamaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Risto Sepp Metsaülem
   513 0147

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Valgamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.