RMK sotsiaalkampaania: inimene vajab loodust, loodus mõistlikku inimest 02.03

RMK 2010. aasta sotsiaalkampaania kutsub olema loodusega koos, seda tundma õppima ning vastutustundlikult käituma. Kampaania raames toimub RMK puhkealadel, rahvusparkides ja kaitsealadel 100 erinevat loodusesõbra üritust.