Metsatööde plaanidele esitatud ettepanekud

Tabelist leiad kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala) kohta esitatud ettepanekute kokkuvõtted aastate kaupa, mis sisaldavad kõiki esitatud ettepanekuid koos ettepaneku esitaja nime ja ettepaneku arvestamise või mittearvestamise põhjendusega.

2023 II poolaasta
Harjumaa     
KAH ala nimiEttepanekud metsatööde kavatsuseleEttepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Püha Brigitta mälestusrist

20.10.2023 seisuga20.10.2023 seisuga24.08.2023 kohtumise memo

Ida-Virumaa
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Gornjak
15.09.2023 seisuga20.11.2023 seisuga20.11.2023 seisuga
25.08.2023 kohtumise memo eesti keeles
25.08.2023 kohtumise memo vene keeles
07.10.2023 kohtumise kokkuvõte eesti keeles
07.10.2023 kohtumise kokkuvõte vene keeles
 Kauksi 06.10.2023 seisuga
20.11.2023 seisuga
20.11.2023 seisuga09.06.2023 kohtumise kokkuvõte
20.10.2023 kohtumise kokkuvõte

Järvamaa
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Viraksaare19.09.2023 seisuga21.11.2023 seisuga21.11.2023 seisuga17.08.2023 kohtumise memo

Läänemaa
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Einbi küla18.09.2023 seisuga26.10.2023 seisuga 26.10.2023 seisuga
04.09.2023 kohtumise memo

Lääne-Virumaa 
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Emumäe 13.10.2023 seisuga 28.11.2023 seisuga28.11.2023 seisuga16.09.2023 kohtumise memo
29.10.2023 kohtumise kokkuvõte
Viitna13.10.2023 seisuga20.11.2023 seisuga20.11.2023 seisuga15.09.2023 kohtumise memo
29.10.2023 kohtumise kokkuvõte

Pärnumaa        
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Paikuse alevi metsad03.10.2023 seisuga06.12.2023 seisuga06.12.2023 seisuga05.09.2023 kohtumise memo
17.10.2023 kohtumise kokkuvõte
Sauga alevi Rääma raba18.09.2023 seisuga06.12.2023 seisuga06.12.2023 seisuga21.08.2023 kohtumise memo
Rändrahnu29.09.2023 seisuga 28.11.2023 seisuga28.08.2023 kohtumise memo

Põlvamaa
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Saverna terviserajad19.08.2023 seisuga23.10.2023 seisuga23.10.2023 seisuga08.09.2023 kohtumise memo

Saaremaa
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest Avalike koosolekute protokollid
Kuuse küla05.10.2023 seisuga04.12.2023 seisuga04.12.2023 seisuga04.09.2023 kohtumise memo

Tartumaa
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Tähtvere puhkemets
10.05.2024 seisugaViljandimaa         
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Õisu21.09.2023 seisuga08.11.2023 seisuga08.11.2023 seisuga29.08.2023 kohtumise memo

Valgamaa        
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Harimäe14.09.2023 seisuga10.10.2023 seisuga10.10.2023 seisuga16.08.2023 kohtumise memo

 Võrumaa        
KAH ala nimiEttepanekud metsatööde kavatsuseleEttepanekud metsatööde plaani projektileKokkuvõte esitatud ettepanekutestAvalike koosolekute protokollid
Kirumpää11.09.2023 seisuga
09.10.2023 seisuga14.08.2023 kohtumise memo


2023 I poolaasta

Harjumaa
KAH ala nimi Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Kõmmaste - Harju-Risti29.03.2023 seisuga 03.05.2023 seisuga03.05.2023 seisuga17.02.2023 kohtumise memo
14.04.2023 kohtumine kokkuvõte

Jõgevamaa
KAH ala nimiEttepanekud metsatööde kavatsuseleEttepanekud metsatööde plaani projektileKokkuvõte esitatud ettepanekutestAvalike koosolekute protokollid
Raadna02.05.2023 seisugaLäänemaa
KAH ala nimi Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
 Illuste/Illussaare 24.04.2023 seisuga
13.02.2023 kohtumise memo
31.03.2023 kohtumise kokkuvõte

Raplamaa
KAH ala nimi Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Iira küla   14.02.2023 kohtumise memo
Kohila Prillimäe   16.02.2023 kohtumise memo

Põlvamaa
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Koolmajärve mets23.03.2023 seisuga24.04.2023 seisuga24.04.2023 seisuga03.03.2023 kohtumise memo
Saaremaa
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest Avalike koosolekute protokollid
Lindmetsa küla22.03.2023 seisuga

15.02.2023 kohtumise memo
29.06.2023 kohtumise kokkuvõte
Konati puhkekoht
08.03.2023 seisuga
17.02.2023 kohtumise memo

Valgamaa
KAH ala nimiEttepanekud metsatööde kavatsuseleEttepanekud metsatööde plaani projektileKokkuvõte esitatud ettepanekutestAvalike koosolekute protokollid
Riiska-Tõrviku 09.03.2023 seisuga 02.05.2023 seisuga 02.05.2023 seisuga08.02.2023 kohtumise memo
27.03.2023 kohtumise kokkuvõte
Valga Raavitsa02.03.2023 seisuga  31.01.2023 kohtumise memo

Viljandimaa
KAH ala nimi
Ettepanekud metsatööde kavatsusele
Ettepanekud metsatööde plaani projektile
Kokkuvõte esitatud ettepanekutest
Avalike koosolekute protokollid
Mõisaküla kalmistu15.03.2023 seisuga 31.05.2023 seisuga 31.05.2023 seisuga16.02.2023 kohtumise memo