KAH-alade kirjeldused ja metsatööde kavad

Alates 2020. aastast alustasime kõrgendatud avaliku huviga aladele (KAH-ala) metsatööde tutvustamist metsatööde kavade alusel, 2021. aasta algusest koostame lisaks ala metsa kirjelduse. Tabelist leiad kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala) metsade kirjeldused, valminud ala metsatööde kavade projektid ja kinnitatud metsatööde kavad maakondade ja koostamise aastate kaupa. KAH alad, millele veel kirjeldusi ja kava koostatud ei ole, tabelis ei kajastu.

Loe siit, mida metsatööde kava lugedes silmas pidada?


2023 I poolaasta
 Harjumaa
KAH ala nimi KAH ala metsade kirjeldus
Metsatööde kava projekt Kinnitatud metsatööde kava
 Kõmmaste - Harju-Risti 02.02.2023 seisuga  
Ida-Virumaa
KAH ala nimiKAH ala metsade kirjeldusMetsatööde kava projektKinnitatud metsatööde kava
Raadna31.01.2023 seisuga

Läänemaa
KAH ala nimi
KAH ala metsade kirjeldus
Metsatööde kava projekt
Kinnitatud metsatööde kava
 Illuste 30.01.2023 seisuga  
Raplamaa   
 KAH ala nimiKAH ala metsade kirjeldus Metsatööde kava projekt  Kinnitatud metsatööde kava
 Iira küla 30.01.2023 seisuga  
 Kohila Prillimäe 31.01.2023 seisuga  
Saaremaa
KAH ala nimiKAH ala metsade kirjeldus Metsatööde kava projekt Kinnitatud metsatööde kava
Konati puhkekoht01.02.2023 seisuga  
Lindmetsa01.02.2023 seisuga  
Viljandimaa
KAH ala nimi
KAH ala metsade kirjeldus
Metsatööde kava projekt
Kinnitatud metsatööde kava
 Mõisaküla kalmistu 30.01.2023 seisuga  
 Valgamaa   
 KAH ala nimiKAH ala metsade kirjeldus Metsatööde kava projekt Kinnitatud metsatööde kava
Tõrva Riiska-Tõrviku  23.01.2023 seisuga  
Valga Raavitsa 13.01.2023 seisuga