RMK  EDELA REGIOON VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE ANALÜÜTIKU  

kelle peamised tööülesanded on:

 • kontrollib tarneahela erinevates etappides metsamaterjali koguse mõõtmise ja kvaliteedi hindamise täpsust;
 • kontrollib laoseisude täpsust;
 • kontrollib metsamaterjali kvaliteeti metsa- ja vahelaos;
 • kontrollib kliendipoolset metsamaterjali koguse mõõtmise ja hindamise täpsust;
 • kontrollib puiduvedajaid mahu määramise ning teiste neile pandud kohustuste täitmisel;
 • analüüsib infosüsteemis olevaid andmeid ning otsib vigu ja ebakõlasid;
 • analüüsib mõõtmisvahesid (lattu sisse tulnud ja laost välja liikunud metsamaterjali koguse ning müüdud koguse erinevusi);
 • analüüsib metsamaterjali varumise ja veo ning metsamaterjali mõõtmise protsesside tulemuslikkust;
 • osaleb aruandluste ning metoodikate väljatöötamisel;
 • osaleb notthaaval metsamaterjali mõõtmistel;
 • osaleb klientidele tarnitud metsamaterjali koguse ja kvaliteedi reklamatsioonide lahendamisel;
 • korraldab töövõtjatele metsamaterjali kvaliteedi teemadel õppepäevi; 

Parimal kandidaadil on:

 • metsanduslik keskeri- või kõrgharidus;
 • teadmised metsamaterjali mõõtmisest ning kvaliteedinõuetest;
 • vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint)
 • B-kategooria autojuhiload;
 • omab analüütilist mõtlemisoskust.

RMK Edela regiooni poolt pakume:

 •   inspireerivat töökeskkonda;
 •  professionaalset ja toetavat meeskonda;
 • mitmekesiseid eneseteostusvõimalusi 

Kandideerimiseks palume saata avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 28. maiks 2018 e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee

Lisainfo Aivar Laud mobiil: 514 4133