Kinnisvarategevus

Riigimetsamaad on 1,4 miljonit hektarit ning sellel paiknevad sajad hooned ja rajatised. RMK ülesandeks on kinnisvara otstarbeka ja optimaalse kasutamise korraldamine.