RMK teadusnõukogu: projektitaotluste vastuvõtt avatud 01.08

Alates tänasest ootab RMK teadusnõukogu taotlusi prioriteetsete uurimisteemadega seotud rakendusuuringute rahastamiseks. Rakendusuuringu pikkuseks võib olla kuni 3 aastat ning minimaalne rahastamise maht on 100 000 krooni aastas.

Taotlused palume esitada RMK teadusnõukogule e-postiga aadressile kristjan.tonisson@rmk.ee hiljemalt 15. septembriks, samast ka lisainfo. Rakendusuuringu projektitaotluse vormi ja prioriteetsete uurimisteemade loetelu leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/teadus.

RMK teadusnõukogu on RMK juhatuse otsusega loodud teadlaste-erialaekspertide kogu, kes nõustavad RMK juhatust metsamajandusega seotud rakendusuuringute tellimisel. Liikmed on Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töögrupi juht Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli ökofüsioloogia õppetooli juhataja professor Krista Lõhmus, Eesti Maaülikooli maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja professor Rein Ahas ning Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja Kalev Jõgiste. Akadeemiliste ekspertide kõrval kuuluvad teadusnõukogusse ka RMK töötajad Andres Onemar ja Kristjan Tõnisson.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK keskkonnakorralduse peaspetsialist
Tel 676 7728, 5691 8728
E-post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee