RMK keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 sertifikaati pikendati kolmeks aastaks 03.01

Bureau Veritas Eesti OÜ poolt detsembris 2007 läbi viidud re-sertifitseerimise audit kinnitas RMK vastavust keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2004 sertifikaadi nõuetele. Sertifikaati pikendati kuni 1. veebruarini 2011.

Audit käigus viidi läbi intervjuud kõigi valdkondade juhtidega RMK peakontoris, vaadeldi keskkonnajuhtimissüsteemi põhimõtete järgimist Kagu ja Edela regioonide keskustes ja metskondades, taimlamajanduse osakonnas ning taimlates.

„Positiivset märkimist väärib auditi käigus küsitletud töötajate professionaalsus ja keskkonnateadlikkus. Samas toimub ka keskkonnajuhtimissüsteemi pidev arendamine. RMK uus juhatus kavandab muutusi keskkonnajuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimisel, eesmärgiga need tõhusamaks muuta,“ märkis juhtaudiitor Raul Jürgenson.

Audiitorid tunnustasid ka standardiseeritud juhtimissüsteemide järjest tugevamat integreerimist tegelikku juhtimisse. Kvaliteedijuhtimissüsteemi elementide liitmine juhtimissüsteemi on aidanud välja tuua organisatsiooni põhiprotsessid ja eraldada toetavad protsessid. Audiitorite arvates saab protsessikaarte kindlasti kasutada organisatsiooni töökorralduse ja struktuurimuudatuste ettevalmistamisel.

„Re-sertifitseerimisauditi tulemused olid rõõmustavad. Samas tuleb RMK-l märtsiks töötada välja juhised õiguslikele nõuetele vastavuse hindamiseks. Seega töö juhtimissüsteemi täiustamiseks jätkub, “ selgitas RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
gsm 504 576, tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee