RMK korraldab vabatahtlikele istutustalguid 05.05

Tänavu paneb RMK riigimetsas kasvama 11,2 miljonit puutaime, neist kuni 400 000 istutatakse vabatahtlike abiga mai keskpaigani toimuvate talgupäevade käigus. Hetkel saab registreeruda veel reedel, 9. mail Raplamaal Purilas toimuvale istutuspäevale.

RMK metsamajanduse turundusjuhi Ulvar Kaubi sõnul on metsaistutusest kujunenud iga-aastane traditsioon paljudele ettevõtetele, koolidele ja sõpruskondadele. „Istutamistalgutel on aastate jooksul nähtud tuhandeid entusiastlikke vabatahtlikke, kellele meeldib käsi mullaseks teha ning välja on kujunenud lausa sellised metsasõbrad, keda iga aasta üha uuesti kohtab,“ lisas Kaubi.

Vabatahtlikud istutavad metsa aprilli lõpust mai keskpaigani üle Eesti. Suur talgupäev, kuhu end veel registreeruda saab, leiab aset sel reedel, 9. mail Purila külas Raplamaal. Istutamine toimub kahel langil kokku 2,8 ha suurusel alal ning üritus algab kell 10. Talgupäeval osalemiseks tuleb end registreerida RMK kodulehel www.rmk.ee, registreerida saab kuni 7. maini või kuni kohtade täitumiseni.

Viiendat aastat järjest toimuvatest üle-eestilistest istutustalgutest võtab tänavu osa ligi 4000 inimest, kes panevad RMK juhendamisel kasvama 400 000 puutaime. Valdavalt on tegu kuuseistikutega, sest neid on kõige kergem istutada.

Eesti riigimetsa majandaja RMK lähtub oma tegevuses põhimõttest uuendada mets igal raielangil. Tänavu istutatakse metsa 4102 hektaril, kokku pannakse mulda 11,2 miljonit puutaime: 6,3 miljonit kuuse-, 3,9 miljonit männi- ja 0,9 miljonit kaseistikut ning väiksemal määral sangleppi ja tammesid. Lisaks tehakse 730 hektaril metsakülvi ning 117 hektaril aidatakse kaasa looduslikule uuendamisele.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuen¬damine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsas ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.

Lisainfo:
Ulvar Kaubi
RMK metsamajanduse turundusjuht
Tel 676 7042, 513 7042
e-post ulvar.kaubi@rmk.ee
www.rmk.ee