Tööturuamet alustab RMK-st koondatute teabepäevadega 11.06

Tööturuamet koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) korraldab üle Eesti 6 infopäeva RMK-st koondatavatele inimestele. 1. juulist uuele töökorraldusele üle minev RMK koondab 150 haldustöötajat üle Eesti.

Tööturuameti karjäärinõustajad ja konsultandid nõustavad RMK-st koondatavaid inimesi ja pakuvad informatsiooni vabadest töökohtadest ning tutvustavad riigi poolt pakutavaid täiend- ja ümberõppe võimalusi.

Tööturuameti teabepäevad toimuvad:
RMK Loode regiooni kontoris Raplas kolmapäeval, 11. juunil kell 11.00
RMK Kagu regiooni kontoris Räpinas kolmapäeval, 11. juunil kell 12.00
RMK Edela regiooni kontoris Paikusel neljapäeval, 12. juunil kell 11.00
Saaremaal RMK Kihelkonna metskonna kontoris neljapäeval, 12. juunil kell 11.00
Hiiumaa Tööturuameti esinduse kontoris neljapäeval, 12. juunil kell 11.00
RMK Kirde regiooni kontoris Sõmerul
esmaspäeval, 16. juunil kell 11 Tööturuameti Ida-Virumaa esindus
esmaspäeval, 16. juunil kell 13 Tööturuameti Lääne-Virumaa esindus

Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson ütles, et koostöö ettevõtja ja Tööturuameti vahel pakub tuge nii koondatavatele kui ka koondajale - meie osa on olla töövahendajaks ja vajadusel osapoolte nõustajaks.

„Pakume RMK-st ümberkorralduste tõttu lahkuvatele töötajatele igakülgset abi ja tuge, et kõik leiaksid võimalikult kiiresti uue töökoha,“ ütles RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Lisaks Tööturuameti infopäevadele toimus maikuus infopäev erametsanduses pakutavatest töövõimalustest. RMK pakub oma töötajatele ka mitmeid ümberõppevõimalusi, praegu õpib Luua metsakoolis esimene 12-liikmeline grupp harvesterioperaatoreid. Samuti saavad ümberõpet RMK tulevased metsurid ning RMK partneritena tööle hakkavad retkejuhid.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsas ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.


Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Telefon 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee

Erko Vanatalu
Tööturuameti avalike suhete nõunik
Telefon 625 7706, 523 9312