Valiti RMK uue struktuuri võtmetöötajad 14.02

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse poolt kinnitati esimesed uue struktuuri võtmetöötajad, kes alustavad läbirääkimisi meeskondade moodustamiseks 1. juulist täies mahus tööle rakenduvasse uude struktuuri.

Võtmetöötajate valikul hinnati seniseid töötulemusi ning arvestati otseste juhtide soovitustega. Töötajate valikul jälgiti põhimõtet, millega kindlustatakse töökohtade täitmine kohapeal elavate inimestega.

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas kinnitas, et võtmetöötajate valik on uue struktuuri tööle rakendamise üks olulisemaid samme. „Ametisse valitud inimesed on kollektiivi poolt eelnevalt tunnustatud väga kõrgete erialaste oskuste ja teadmiste poolest, samuti on nad tõestanud end võimekate juhtidena. Juhatus hindab kõrgelt kõigi RMK töötajate panust ning on kindel, et parimad neist leiavad rakenduse võtmetöötajate poolt loodavates meeskondades,“ kinnitas ta.

METSA HALDUSE TEGEVUSVALDKOND

Metskonnad


Harjumaa 1 metskond, metsaülem Andrus Kevvai
Hiiumaa 1 metskond, metsaülem Lembit Lühi
Ida-Virumaa 2 metskonda, metsaülemad Alar Süda ja Koidu Simson
Jõgevamaa 1 metskond, metsaülem Avo Jürissaar
Järvamaa 1 metskond, metsaülem Peeter Puhke
Läänemaa 1 metskond, metsaülem Tanel Ehrpais
Lääne-Virumaa 1 metskond, metsaülem Eerik Väärtnõu
Põlvamaa 1 metskond, metsaülem Andres Sepp
Pärnumaa 2 metskonda, metsaülemad Heiki Ärm ja Jaan Kägu
Raplamaa 1 metskond, metsaülem Margus Emberg
Saaremaa 1 metskond, metsaülem Marko Trave
Tartumaa 1 metskond, metsaülem Toomas Haas
Viljandimaa 1 metskond, metsaülem Elor Ilmet
Valgamaa 1 metskond, metsaülem Risto Sepp
Võrumaa 1 metskond, metsaülem Agu Palo

Metsaparanduse kavandajad
Peaspetsialist Toomas Kivisto
Spetsialist Madi Nõmm
Spetsialist Jüri Koort

METSA MAJANDAMISE TEGEVUSVALDKOND

Regioonid

Kirde regioon (keskus Sõmerul)
Tootmise ja regiooni juht Avo Siilak
Metsakasvatuse juht Ilmar Paal
Logistikajuht Raul Orgla

Edela regioon (keskus Paikusel)
Tootmise ja regiooni juht Aivar Laud
Metsakasvatuse juht Priit Kõresaar
Logistikajuht Romet Jürgenson

Kagu regioon (keskus Ristipalos)
Tootmise ja regiooni juht Raivo Võlli
Metsakasvatuse juht Indrek Karolin
Logistikajuht Andres Metjer

Metsaparandustööde juht Margus Reimann

RMK töö parendamiseks ning struktuurimuudatuste kindlustamiseks on juhatus otsustanud teha muudatusi ka metsamajanduslike tegevuste koordineerimises. IT-süsteemide töölerakendamiseks on senine metsamajanduse tootmisjuht Jaan Schults edaspidi koormatud ainult IT-arendusega. Teda toetavad selles töös Urmas Uus ja Urmas Koljat. Tootmisjuhi ülesanded võtab enesele praegune Kirde regiooni metsakasutuse spetsialist Rainer Laigu. Metsakasvatuslike otsuste senisest paremaks ettevalmistamiseks ning tehtu analüüsimiseks jätkab praegune metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät edaspidi metsakasvatusjuhina, teda toetab selles töös Silvi Vinkman.

Metsamajanduse osakond
Metsanduse IT-juht Jaan Schults
Metsanduse IT-spetsialist Urmas Uus
Metsanduse IT-spetsialist Urmas Koljat
Tootmisjuht Rainer Laigu
Metsakasvatusjuht Toomas Väät
Metsakasvatusjuht Silvi Vinkman

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
aigar.kallas@rmk.ee
gsm 528 1299
www.rmk.ee