Infopäeval tutvustati töövõimalusi erametsanduses 16.05

Neljapäeval, 15. mail korraldas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) oma peakontoris infopäeva erametsanduses pakutavatest töövõimalustest ümberkorralduste käigus RMK-st vabanevatele töötajatele.

„Inimestele, kes on saanud hea koolituse ja praktika riigimetsas, tuleb pakkuda võimalust metsasektoris töötamist jätkata,“ ütles RMK arendusdirektor ja SA Erametsakeskus nõukogu esimees Andres Onemar.

Riik toetab järjest rohkem erametsandust ning erametsandus pakub headele metsandusspetsialistidele mitmekesiseid töövõimalusi. Konkreetseid töökohti tutvustas Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun.

Lähemal ajal võtab Erametsaliit kontoritööle projektispetsialisti, kelle töökoht asub Tallinnas. Alates juunikuust vajab Erametsakeskus erametsaomanike toetustega tegelemiseks kolme piirkondlikku kontrollispetsialisti, kes hakkavad tööle Hiiu-Saare, Lääne-Rapla-Harju ning Pärnu-Rapla-Järva-Viljandi piirkonnas. Piirkondliku kontrollispetsialisti tööd tehakse käsunduslepingu alusel. Samuti vajatakse Erametsakeskuse Tallinna kontorisse kontrolliüksuse spetsialisti.

Juunis otsustakse Keskkonnainvesteeringute Keskuses uue projekti rahastamine, mille eesmärgiks on konsulent-metsniku töö käivitamine erametsa mitmekülgse majandamise korraldamiseks. Projekti võetakse tööle eeldatavasti kümme täistöökohaga töötajat. Projekti kestus on 18 kuud ja selle aja jooksul peaksid käivituma jätkusuutlikud erametsa majandamise protsessid, mis võimaldavad projektis osalejatel pärast projekti lõppemist oma tööd jätkata.

Jaanus Auna sõnul tegutsevad erametsaomanike ühistud ja seltsid igas maakonnas ning kogenud metsandusspetsialistid võiksid osutada erametsaomanikele konsulentidena nõustamisteenust. Konsulendi töö eeldab erialast kompetentsust ja nõustamismetoodika kursuste läbimist, mis lõpevad eksamiga. Kursused, mida toetab Erametsakeskus, toimuvad tõenäoliselt suve lõpupoole ja konsulendieksami saab sooritada sügisel.

Konsulent on füüsilisest isikust ettevõtja, kelle nõustamisteenust toetab Erametsakeskus 300 krooniga iga nõuandetunni kohta ja kes saab kuus 3000 krooni baasraha. Nõustamiseks võib ühe erametsaomaniku kohta taotleda Erametsakeskuselt aastas kuni 4500 krooni toetust. Eestis on hinnanguliselt 60 000 erametsaomanikku, nendest on ühingutesse koondunud umbes 2000.

Lisainfo:
Jaanus Aun
SA Erametsakeskus juhatuse liige
Telefon 652 5333
e-post jaanus.aun@eramets.ee
www.eramets.ee/keskus

Andres Onemar
RMK arendusdirektor
Telefon 504 4331
e-post andres.onemar@rmk.ee
www.rmk.ee