Riigieelarve kontrolli komisjon peab RMK-s käivitatud muudatusi põhjendatuks 21.02

Riigieelarve kontrolli komisjoni tänasel istungil arutati teistkordselt Riigikontrolli aruannet "Raiete planeerimine Riigimetsa Majandamise Keskuses", kirjutas BNS.

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas tutvustas rakendatud raiete jälgimise süsteemi, millega hoitakse ära üleraite tekkimise võimalus tulevikus. Ka andis Kallas ülevaate RMK uuest juhtimisskeemist, mille ellurakendamine toob kaasa selguse riigimetsas toimuva üle ning kaotab huvide konflikti metsa väärtuse kasvatamise ja kohese tulu saamise vahel.

Komisjon tõdes, et riigikontrolli ja keskkonnaministeeriumi poolt välja toodud probleemid on tõsised. "Riigimets on Eesti rahva vara, mida peab kasvatama ausalt ja läbipaistvalt. Tunnustame RMK juhtkonda ettevõetud muudatuste eest ning loodame, et RMK-s saavad asjad korda," sõnas Toomas Varek.

Riigikontroll on RMK-le ette heitnud, et arvestus riigimetsa raiete üle ei ole korrektne ning RMK tegevustes esineb huvide konflikt metsa kasvatamise pikaajalise planeerimise ja igapäevase majandustegevuse vahel. Samuti on Keskkonnaministeerium välja toonud olulisi rikkumisi ja riske, mis kahjustavad riigimetsa majandamise usaldusväärsust. Näiteks raius RMK 2007. aastal kuusikuid Vabariigi Valitsuse poolt lubatust 108 ha (11%) rohkem. Puudus tahe tegelike raiete jooksvaks jälgimiseks, mis oleks taolise olukorra tekkimise ära hoidnud. Tänasel istungil osalesid nii riigikontrolli, keskkonnaministeeriumi kui ka RMK esindajad.

Täiendav info:

Toomas Varek
riigieelarve kontrolli komisjoni esimees
tel 51 77566

Ülo Mattheus
Riigikogu pressitalitus
Ylo.Mattheus@riigikogu.ee