RMK 9 kuu majandustulemused 21.10

RMK 2008. aasta 9 kuu müügitulu oli kokku 1,38 miljardit krooni, mis on 335 miljonit krooni enam kui eelmise aasta samal perioodil. Valdava osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügist; tulu teistest tegevustest moodustas 25 miljonit krooni.

Metsamaterjali müüs RMK tänavu 9 kuuga 1,73 miljonit tihumeetrit 1,23 miljardi krooni väärtuses. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 712 krooni tihumeetri kohta metsatee ääres, mis on möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 8,3% võrra kõrgem.

Kasvava metsa raieõigusena müüs RMK sanitaarraiet, millega aidatakse kaasa kohaliku elanikkonna küttepuudega varustamisele. Sanitaarraie raieõiguse keskmiseks müügihinnaks kujunes 9 kuuga 212 krooni tihumeetri kohta.

„Majanduse üldine jahenemine on pingestanud ka metsamaterjalide müügiturgu ning nõudlus on langenud. Kolmandas kvartalis olid puiduhinnad võrreldes esimese poolaastaga madalamad ning tõusu ei ole oodata ka aasta lõpuks,” ütles RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. „Sügisvihmadega on metsadesse kogunenud rohkesti vett, mistõttu oleme pinnasekahjustuste vältimiseks otsustanud raieid piirata,“ lisas juhatuse liige Tavo Uuetalu.

Metsamaterjali müügimahust 71% moodustas uuendusraietest varutud puit, 29% puidust pärines harvendusraietest. Uuendusraiet on riigimetsas tänavu tehtud 4851 hektaril, mis moodustab 59% 2008. aastaks planeeritust. Riigimetsa on tänavu uuendatud (istutus ja külv) kokku 4874 hektaril.

Metsatuluna on RMK 30. septembri seisuga riigieelarvesse kandnud 164 miljonit krooni, mis on 47 miljonit krooni enam kui sama perioodi eest 2007. aastal.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK 2008. aasta 9 kuuga kokku 15,6 miljonit krooni. Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK esimese 9 kuuga 8,1 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Tel 508 8744
e-post jaanus.laas@rmk.ee
www.rmk.ee