RMK-st osteti aasta lõpus ligi 5200 jõulukuuske 06.01

RMK müüs möödunud aasta lõpus eraisikutele ja firmadele kokku ligi 5200 jõulukuuske. Iseseisvalt metsast toodud kuuskede arv oli pisut üle 3100, ühiste kuuseretkede käigus osteti 1485 kuuske ning firmadele ja asutustele müüdi 543 jõulukuuske.

Ühised kuuseretked loodusharidusliku programmiga RMK looduskeskustes osutusid väga populaarseks, kokku käis sel moel endale jõulukuuske toomas 2656 inimest üle Eesti. Kõige rohkem käis kuuseretkel inimesi RMK looduskeskustes ja kontorites Harjumaal, Põlvamaal, Saaremaal ning Läänemaal. „Enim osales lastega peresid, kellele see oli suurepärane võimalus ühiselt metsast jõulukuusk leida ja kogu perele jõuluaja elamust saada,“ ütles RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo. Ta lisas, et ka sel aastal kavatseb RMK sarnaseid jõuluüritusi korraldada.

Eraisikud kandsid RMK-le raha 3138 jõulukuuse eest, kõige rohkem kasutati iseseisvalt kuusetoomise võimalust Harjumaal ja Pärnumaal. „Inimesed helistasid RMK-sse päris palju ja küsisid, kuidas metsaregistrit kasutada, kuidas riigimetsa leida ja kust ikkagi võib kuuske raiuda, kuid üldiselt olid inimesed väga tänulikud võimaluse eest ise metsast kuusk tuua,“ kirjeldas inimeste huvi RMK metsakasvatuse peaspetsialist Toomas Väät.

„Metskondadest laekunud info põhjal võib öelda, et inimesed on käitunud metsas teadlikult ning suuri rikkumisi avastatud ei ole, vaid üksikuid kuuski on raiutud noorendikest, kus seda teha ei tohtinud,“ lisas Toomas Väät. Suuremaid ebaseaduslikke jõulukuuseraieid registreeriti neli. Kõik ca 250 ebaseaduslikult raiutud kuuske saadi kätte ja kolmel juhul on ka vargad tabatud.

Jõulukuuskede müügist laekus RMK-le nii eraisikutelt kui firmadelt kokku ca 730 000 krooni. RMK kavatseb selle raha suunata loodus- ja metsateadlikkuse tõstmisse. „Muuhulgas tahame sel kevadel välja anda lasteaialastele mõeldud metsa-aabitsa koos praktilise töövihikuga, laekunud rahaga saame raamatute ja töövihikute trükiarvu suurendada ning toota seda õppematerjali ka venekeelsetele lasteaiarühmadele,“ selgitas Marge Rammo.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Toomas Väät
RMK metsakasvatuse peaspetsialist
Telefon 676 7520, 520 5734
e-post toomas.vaat@rmk.ee

Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee