Sookurgede hooaeg Sagadis on jõudnud haripunkti 23.09

Igal sügisel kogunevad Sagadi mõisakompleksi ümbruse põldudele sajad sookured, et külmade saabudes siit koos lõuna poole rännata. Kured hakkavad kogunema augustis, saavutades maksimumi oktoobri alguseks. Sel aastal on loendatud juba 5700 kurge.

Kurgede häält võib kuulda aga läbi kogu päeva. „Mina olen siin, kas on siin veel kedagi?“ tahavad linnud enne pikka rännakut teada. Kureparve ülelennul kostub esmalt traditsiooniline „kruu-kruu“, parve lähenedes võib eristada noorlindude sirinat. Kui seista otse ülelendava parve all, kuulete ka tiivavihinat. Kindlasti saab aga lummava looduselamuse võrra rikkamaks.

Novembri alguseks on üldjuhul kõik rändel olevad linnud lahkunud. Aasta-aastalt on sookurgede arvukus tõusnud. RMK Sagadi Metsakeskuse juhataja Krista Keeduse sõnul kogunevad kured Sagadisse tõenäoliselt just sobivate toitumisalade tõttu, leides sinna juurde ka rahulikke ööbimisalasid randadel. Rände haripunktis on linnud rannas puhkamas kahel korral ööpäevas, öösiti ja ka keskpäeval. Seega saab Sagadist jälgida kurgede ülelendu päeva jooksul lausa kaks korda.

Sookurg on meie maastike üks tuntumaid ja suuremaid linde kõrgusega üle meetri ja oma tiibade siruulatusega kuni 2,5 meetrit.

Sagadi hotelli vastuvõtuletist saavad huvilised kaasa ka ümbruskonna kaardi rändlindude toitumis- ja ööbimispaikadega ning ülelennu vaatlemiseks sobivate kohtadega.

Lisainfo:

Tel 676 7888
e-postil sagadi.hotell@rmk.ee
www.sagadi.ee