Sagadis on homme keskkonnahariduse konverents 11.04

Homme toimub metsanädala raames Riigimetsa Majandamise Keskuse Sagadi koolituskeskuses keskkonnahariduse konverents.

Konverentsi avab kell 11.50 Riigimetsa Majandamise Keskuse peadirektor Andres Onemar. Hendrik Relve RMK Sagadi koolituskeskusest räägib metsa tähendusest Eestis ning Aino Tuusti Sagadi looduskoolist räägib keskkonnakasvatuse tähtsusest üldharidusest. Keskkonnahariduse olukorrast Eestis annab ülevaate Imbi Henno haridusministeeriumist ning keskkonnaharidusprojektide rahastamisest Mai Zernask keskkonnaministeeriumist.

Konverentsil osalevad maakondade haridusosakondade ja keskkonnateenistuste esindajad; pärast ettekandeid kell 13.15 toimub rühmatöö.

Konverents lõppeb kell 15 ühishuvide kokkuleppele allakirjutamisega haridusminister Tõnis Lukase ja keskkonnaminister Heiki Kranichi poolt.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee