RMK renoveeris sajandivanuse hoone Jõgevamaal 19.09

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) renoveeris Jõgevamaal sajandivanuse hoone, kus hakkab tööle Laiuse metskond.

Ümberehitustööde käigus on säilitatud 1901. aastal arhitekt Straussi projekti järgi ehitatud kunagise vallamajahoone ajalooline välisilme. Sajandivanuse välimuse taga peituvad aga tänapäevased kontoriruumid ning metskonna töötajate head töötingimused, mis RMK üks eesmärke.

Suurema mahuga töödest saavad tänavu valmis veel metskonnahoone Kohtlas ning regioonikeskuse kontor Paikusel, samuti alustatakse töid Antsla metskonna hoone renoveerimisel. Valminud on tänavu uued metskonnakontorid Kärus ja Keilas, lõpetatud on ka sajandialgusest pärit ajaloolise Paanikse metskonna kontori renoveerimistööd. Lisaks metskonnahoonetele käivad tööd ka RMK puhkemajandusobjektidega (loodushariduseks ning puhkuse- ja jahindusteenuste pakkumiseks mõeldud hooned) ning taimlamajanduse valdkonnas.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ja kasum 24,2 miljonit krooni. Metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee