Sõmerpalu metskonnas avastati kuritarvitusi 26.05

Riigimetsa Majandamise Keskus lõpetab usalduse kaotuse tõttu töölepingud Sõmerpalu metskonna metsaülema ja 2 metsnikuga, kelle tegevusetus ja tööülesannete mittetäitmine põhjustasid riigile ja keskkonnale suurt kahju.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) siseauditi talitus ja Keskkonnainspektsioon avastasid tänavu märtsist aprillini toimunud kontrollimistel, et Sõmerpalu metskond võimaldas metsa ülestöötajatel raiuda riigimetsa rohkem kui neile tegelikult lepingute alusel oli müüdud.

RMK siseauditi talituse akti kohaselt tekitas Sõmerpalu metskonna juhtkonna ametialane lohakus esialgsete arvutuste kohaselt riigile kahju 500 000 krooni ja keskkonnale 700 000 krooni. Metskonna töös leiti ka muid puudujääke, sh. raamatupidamise korraldamisega seonduvaid ja metsamajanduslikke kuritarvitusi.

RMK pöördub Võru politseiprefektuuri poole avaldusega algatada kriminaalasi seoses Sõmerpalu metskonna töötajate ametialase lohakuse ning ametivõimu kuritarvitamisega. Töölepingud süüdiolevate töötajatega lõpetatakse hiljemalt 15. juuniks.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee